top of page
IMAC Europe zdecydowanie zaleca przyjęcie elektronicznej punktacji podczas zarządzania zawodami IMAC.
Implementacja tego procesu, przy użyciu Noutamatics jako narzędzia punktacji w rękach każdego sędziego, umożliwia _cc781 136bad5cf58d_osiągnąć następujące korzyści praktyczne i organizacyjne:
1. Pobudzaj sędziów do odejmowania scores w krokach co 0,5 punktu;
2. Nigdy nie trać z oczu samolotu;
3. Uzyskać wydrukowaną i modyfikowalną wersję partytur elektronicznych;
4. Wyeliminuj konieczność korzystania z skrybów;
5. Zapamiętaj Sędziemu nazwę każdego manewru przez słuchawki;
6. Wyeliminuj konieczność ręcznego przenoszenia danych do systemu scoringowego;
7. Umożliwiaj pilotom przeglądanie ich wyników na telefonach komórkowych na koniec każdego lotu.
8. Opublikuj wszystkie wyniki końcowe na centralnej stronie internetowej IMAC, przesyłając pliki w formacie Score.4.30.
Wierzymy, że ta innowacja przenosi naszą praktykę konkursową na wyższy poziom przyszłości.
IMAC Europe zapewnia each Krajowa organizacja IMAC wraz z oprogramowaniem i wsparciem wymaganym do wdrożenia systemu oceny elektronicznej IMAC._cc781905-5cde-3194-bb3b-1386bad_d5cf5 być w stanie pobrać all niezbędne wyjaśnienia dotyczące wymagań sprzętowych i dostępnych aplikacji.
bottom of page