top of page
PROCES REJESTRACJI W KRAJU
  • Każdy przedstawiciel krajowy IMAC prześle przedstawiony poniżej formularz uczestnictwa krajowego w terminie do 20 lutego 2020 r.
  • Formularz należy przesłać na adres e-mail: manrico@imaceurope.com
  • Zdecydowanie zaleca się wysłanie formularza krajowego przed tą ostateczną datą, ponieważ cała organizacja logistyczna zostanie ostatecznie ukształtowana zgodnie z liczbą uczestniczących pilotów.

  • Piloci nienależący do Regionu Europejskiego mogą również dokonać osobistej rejestracji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: manrico@imaceurope.com.

  • Proces, który zostanie wdrożony w celu przydzielenia 120 dostępnych miejsc, jest opisany w dokumencie Bulletin 1.

KRAJOWY FORMULARZ UCZESTNICTWA 
COUNTRY PARTICIPATION FORM 2023.png
bottom of page